کابل شبکه لگراند CAT6 UTP 305m 032755

کابل شبکه لگراند CAT6 UTP 305m 032755 کابل شبکه یکی از مهم ترین ابزار و وسایل در راه اندازی تجهیزات