لطفا جهت این پیش فاکتور رسمی با شماره 91321332-021 تماس حاصل فرمایید و با خانم یاری هماهنگی های لازم را جهت دریافت پیش فاکتور انجام دهید.

قوانین دریافت پیش فاکتور

1. ارسال تاییدیه خرید توسط مشتری و اقدام به واریز هرگونه مبلغی مربوط به اقلام پیش فاکتور بایستی در تاریخ اعتبار پیش فاکتور انجام پذیرد.

2.تحویل تمامی اقلام پیش فاکتور به همراه سرور اصلی و قابل استعلام محصولات به صورت فوری بوده و پس از وصول مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت انجام می پذیرد.

3.جهت دریافت شماره حساب رسمی شرکت و یا گواهی ارزش افزوده به منظور واریز مبلغ پیش فاکتور، مشتری بایستی تاییدیه قطعی خرید پیش فاکتور را با ذکر حداکثر تاریخ واریز (با توجه به مدت اعتبار پیش فاکتور) ارسال بفرماید.

4.هر گونه تاییدیه رسمی خرید باید با سربرگ رسمی مشتری، مهر و امضای شخص مسئول یا مدیر عامل، مدیر تدارکات و یا امور مالی ارسال گردد.

5.با توجه به نوسان شدید قیمت محصولات براساس نرخ ارز و شرایط بازار خارجی امکان فروش و یا تحویل محصولات به صورت غیر نقدی، اقساطی و یا با چک بانکی(به غیر از تاریخ روز) برای هیچ یک از مشتریان اعم از ارگان های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

6.شرکت از دریافت چک بانکی به تاریخ روز در خرید های خرد پایین تر از ده میلیون ریال معذور می باشد، در صورت الزام به صدور چک، مشتری می تواند ضمن صدور چک در وجه شماره حساب شرکت، شخصا نسبت به وصول و واریز آن به حساب اعلام شده اقدام و رسید را از طریق ایمیل و یا فکس به واحد مالی ارسال نماید.

7.در صورت انجام حواله پایا و یا ارایه چک بانکی، تنها در مورد سازمان ها و ارگان های دولتی امکان تحویل محصولات قبل از وصول و واریز قطعی مبلغ به حساب شرکت توسط بانک وجود دارد، در غیر اینصورت مشتریان می توانند جهت تسریع روند خرید و تحویل محصولات نسبت به واریز مبلغ به صورت ساتنا و یا واریز مستقیم بانکی به حساب شرکت اقدام نمایند.

8.بعد از ارسال رسید واریز مبلغ توسط مشتری و تاییدیه واحد مالی اقلام پیش فاکتور با توجه به دارا بودن یا نبودن بسته بندی فیزیکی به صورت الکترونیکی و یا از طریق پیک این شرکت(در تهران) و یا پست به آدرس مشتری به صورت فوری ارسال می گردد.

9.در صورت انجام واریز قبل از ساعت 13 صدور فاکتور رسمی خرید در همان روز مطابق اطلاعات حقوقی مشتری انجام و توسط پیک این شرکت(در تهران) و یا از طریق پست اصل فاکتور به آدرس اعلامی مشتری ارسال می گردد.

10.مراجعه مشتریان به دفاتر شرکت جهت هر گونه امور مربوط به خرید اعم از تحویل چک، امضای اسناد خرید و دیگر موارد تنها جهت خرید های عمده (حداقل یکصد میلیون ریال) مقدور بوده و بایستی با هماهنگی قبلی با یکی از کارشناسان فروش انجام پذیرد، لازم به ذکر است انجام امور فروش و پشتیبانی فنی و امور مالی و اداری در دفاتر جداگانه انجام میپذیرد، لذا ضروری است مشتری قبل از مراجعه به نزدیکترین دفتر این شرکت از امکان ارایه خدمات مد نظر خود اطمینان حاصل نموده و زمان حضور خود را با توجه به زمان اعلامی شرکت هماهنگ بفرمایند.

11. امکان مراجعه کارشناسان فروش این شرکت به محل دفتر مشتری جهت تایید و امضای اسناد خرید و یا دریافت چک پرداخت و امور دیگر تنها جهت خرید های با مبلغ حداقل یکصد میلیون ریال و با هماهنگی و درخواست قبلی مشتری مقدور است، در غیر اینصورت واریز مبلغ بایستی توسط مشتری مستقیما به حساب شرکت انجام و رسید آن به واحد فروش از طریق فکس و یا ایمیل ارسال گردد.

12. کلیه تخفیفات قابل لحاظ برای مشتریان، با توجه به تعداد، نوع سرور، قطعات و تجهیزات شبکه، مجموع مبلغ و سوابق خرید قبلی توسط کارشناسان فروش مطابق جدول تخفیفات داخلی واحد فروش، در پیش فاکتور محاسبه و اعمال می گردد. لذا امکان ارایه تخفیفات خارج از جدول محاسبه شده وجود ندارد.